DYNAMISKE INDKØBSSYSTEMER

Mange kommuner vælger et dynamisk indkøbssystem som redskab til udbud på håndværkerydelser inden for faste beløbsrammer og opdelt i fagområder. At systemet er ’dynamisk’ betyder at ansøgere optages i hele løbetiden og kan afgive tilbud, såfremt de opfylder kravene. 

Formålet er holde udbud og konkurrence åben for alle potentielle godkendte ansøgere og fortløbende udbyde  separate udbud til forhåndsgodkendte bydende, der kan vælge at afgive bud.

Optagelse i Dynamiske indkøbssystemer. 

Ansøgere optages ved at angive de efterspurgte oplysninger, der er angivet i udbudsmaterialet.

 

Krav til optagelse

– Opfyldelse af egnethedskriterier
– Opfyldelse af krav til ansøgers økonomiske og faglige formåen.

Vigtig: Selv om ansøgning ikke godkendes første gang, kan der søges igen med indsendelse af revideret ansøgning.

Z

Godkendt i Dynamisk Indkøbssystem - og hva' så?

Efter optagelse i systemet vil man som godkendt ansøger
via udbudssystemet (fx EU-Supply) og mail blive inviteret
til at afgive tilbud på udbud.

Kontakt os

Du er mere end velkommen til at tage fat i os på nedestående telefonnummer og e-mail. 

 

info@pq-consult.dk

Tlf. +45 60 65 02 67

Risvangen 18 | DK-4100 Ringsted

CVR.nr: 38155008

Bank: Danske Bank, Torvet 6, 4100 Ringsted