DYNAMISKE INDKØBSSYSTEMER

Mange kommuner vælger dynamiske indkøbssystemer som en mulighed til bestilling af håndværkerydelser inden for faste beløbsrammer og på forskellige fagområder. At systemet er ’dynamisk’ betyder at ansøgere kan blive optaget i hele løbetiden og kan afgive tilbud såfremt de opfylder samtlige krav. Dynamiske indkøbssystemer etableres ofte for en 5-10 årig periode.

Formålet er holde udbud og konkurrence åben for alle potentielle godkendte ansøgere og fortløbende udbyde via forenklede udbud. Der er ikke tale om en rammeaftale men separate udbud.

Optagelse i Dynamiske indkøbssystemer. 

Ansøgere optages ved at angive de efterspurgte oplysninger, der er angivet i udbudsmaterialet.

 

Krav til optagelse

– Opfyldelse af egnethedskriterier
– Opfyldelse af krav til ansøgers økonomiske og faglige formåen.

Vigtig: Selv om ansøgning ikke godkendes første gang, kan der søges igen med indsendelse af revideret ansøgning.

Z

Godkendt i Dynamisk Indkøbssystem..

Efter optagelse i systemet vil man som godkendt ansøger via udbudssystemet og mail blive inviteret til at afgive tilbud på ydelser/opgaver.

Kontakt os

Du er mere end velkommen til at tage fat i os på nedestående telefonnummer og e-mail. 

 

info@pq-consult.dk

Tlf. +45 60 65 02 67

Risvangen 18 | DK-4100 Ringsted

CVR.nr: 38155008

Bank: Danske Bank, Torvet 6, 4100 Ringsted