Prækvalifikation– Begrænset udbud

Begrænset udbud og prækvalifikation er ordregivers redskab til at udvælge blandt interesserede tilbudsgivere = begrænset udbud. Det handler derfor om at positionere sig som én af de virksomheder ordregiver skal indbyde.

Begrænset udbud for interesserede tilbudsgivere

Formålet med en prækvalifikation er at demonstrere, at man er egnet og har kvalifikationer til at håndtere opgaven.
Det betyder, at man dokumentere at mindstekrav overholdes og demonstrere forudsætninger til at løse den pågældende
opgave inden for de givne rammer, typisk ved at dokumentere at tilsvarende opgaver er løst.

Minimumskrav:

  • Er krav, som skal være opfyldt for at komme i betragtning.

Objektive kriterier eller udvælgelseskriterier:

  • Anvendes til at finde egnede tilbudsgivere til prækvalifikation, fx på baggrund af:
  • Faglige kompetencer
  • Miljø og arbejdsmiljø

En positiv tilkendegivelse på prækvalifikation, betyder at der skal afleveres et tilbud.

 

.

VIGTIGT AT HUSKE

  • Vær kundefokuseret
  • Aflevér de oplysninger der efterspørges.
  • Overskueligt og præsentabelt, så det er let at evaluere
  • Kend udbuds reglerne og forstå mekanismerne
  • Stil spørgsmål til uklarheder
  • Spejle udbudsskrivelsen – opgave, kompetencer, geografi, omfang o.s.v.

 

Kontakt os

Du er mere end velkommen til at tage fat i os på nedestående telefonnummer og e-mail. 

 

info@pq-consult.dk

Tlf. +45 60 65 02 67

Risvangen 18 | DK-4100 Ringsted

CVR.nr: 38155008

Bank: Danske Bank, Torvet 6, 4100 Ringsted