TILBUD HANDLER IKKE KUN OM PRISEN

Det er vigtigt at kunne sætte sig i ordregivers sted! Er de vigtigste succeskriterier overholdelse af budgetter,
tilfredse beboere/brugere eller færdiggørelse til det fastlagte tidspunkt. Selvom mange 
faktorer og helheden
er vigtige, vil der ofte være kritiske punkter, og det er vigtigt at få 
afdækket dette og få kommunikeret,
hvordan man leverer dette bedst muligt.

Vær derfor konkret, specifik og forpligtende og undgå formuleringer i løse og generelle vendinger.

 

Vi har et koncept som sikrer at vores kunder er tilfredse’ eller ’ vi skaber løsninger, der understøtter jeres
forretning’ er hverken konkret eller specifikt, fordi det kan anvendes hvor som helst og til hvem som helst.
Det handler om at beskrive HVORDAN og HVILKE TILTAG der gøres for at sikre tilfredse kunder og levere de
gode løsninger på det SPECIFIKKE projekt.

 

Som konsulent lægger jeg vægt på:

At forholde mig til  udbuddet og kunden

Forstå ordregivers kritiske punkter og succeskriterier

Se muligheder og potentialer for kunderne

Sådan skrives det gode tilbud

 

Sørg for

  • At tilbuddet er konkret, forpligtende og specifik i forhold til den udbudte kontrakt.
  • At der beskrives konkrete handlinger, der er relevante i forhold til kriterier og kontrakt.
  • Jo flere relevante forhold tilbuddet omfatter, des mere sandsynliggøres en god og leveringssikker løsning for ordregiver.

Forhold, der tillægges betydning ved evaluering:

Opstart

En plan der tager højde for relevant forhold i såvel perioden før opstart/levering som kontraktstart
Formål: At sandsynliggøre en god opstart og indkøring.

Afhjælpning af fejl og mangler

Procedure for afhjælpning af fejl og mangler, der omfatter relevante forhold og reaktion.
Formål: At sandsynliggøre hurtig og dokumenteret afhjælpning af fejl og mangler

Instruktion og uddannelse af medarbejdere

En plan for instruktion af medarbejdere i lokale forhold og krav til løsning af opgaven.
Formål: At sandsynliggøre at medarbejderne har de nødvendige kompetencer og ressourcer samt
tilstrækkelig og kvalificeret instruktion og uddannelse.

Håndtering af planlagt og ikke-planlagt fravær

Plan for et kvalificeret beredskab og håndtering af planlagt/ikke-planlagt fravær.
Formål: At sandsynliggøre leveringssikkerhed

Fastholdelse af medarbejdere og kompetencer

En plan for at kontrakten kan gennemføres herunder fastholdelse af kompetencer og
medarbejdere.
Formål: At sandsynliggøre at medarbejderne kan fastholdes på kontrakten

Kontakt os

Du er mere end velkommen til at tage fat i os på nedestående telefonnummer og e-mail. 

 

info@pq-consult.dk

Tlf. +45 60 65 02 67

Risvangen 18 | DK-4100 Ringsted

CVR.nr: 38155008

Bank: Danske Bank, Torvet 6, 4100 Ringsted