PQ-Consult tilbyder fleksible løsninger – tilpasset jeres behov!

Udbudsservice 

– få info om aktuelle udbud 

Er viden om relevante udbud inden for et givent fag eller geografisk område interessant for jer? 
Men I har hverken tid eller ressourcer til at gennemgå mails og hjemmesider, ligesom udgiften til et overvågningssystem kan spares.

Så lad PQ-Consult holde øje for jer!

HVORDAN
Kategorier (CPV-koder) aftales, og herefter håndterer PQ-Consult søgeagent og overvågning.
Når der er relevante udbud fremsendes disse pr. mail.

HVEM
Denne service henvender sig primært til:

 • Mindre virksomheder, der gerne vil afdække mulighederne med offentlige kunder
 • Virksomheder inden for områder med relativt få udbud 

Pris kr. 595,- moms pr. måned (ekskl. moms)
Udbudsservice faktureres forud for 3 mdr. ad gangen. Opsigelse skal ske senest 14 dage inden næste 3 mdr. periode starter.


Hvis I har behov for mere…

 

Udvidet Udbudsservice.nu

– få info om aktuelle udbud og leads samt support

Ønsker I at arbejde målrettet med offentlige udbud og leads?

HVORDAN
Ligesom i Udbudsservice.nu aftales kategorier (CPV-koder) og  PQ-Consult håndterer søgeagent og overvågning.

Udvidet UdbudsService omfatter både udbud og leads, som er info om offentlige beslutninger, der på kortere eller længere sigt
vil generere et indkøb. 
Med disse leads er der mulighed for at arbejde målrettet med salg til det offentlige og dermed mulighed
for indflydelse før et evt. udbud.

I FÅR: 

 • Oversigt over udbud og leads ugentlig eller hver 2. uge
 • PDF med relevante udbud
 • ZIP-fil med udbudsmateriale
 • Sparring på relevante udbud.

HVEM
Denne service henvender sig primært til:

 • Virksomheder som arbejder målrettet med offentlige kunder og udbud
 • Virksomheder, som ønsker et løbende overblik over muligheder med offentlige kunder
 • Virksomheder inden for områder hvor der jævnligt kommer udbud 

Pris kr. 2.495,- moms pr. måned (ekskl. moms)
Udvidet Udbudsservice faktureres forud for 3 mdr. ad gangen. Opsigelse skal ske senest 14 dage inden næste 3 mdr. periode starter.

 

Få succes med prækvalifikation og tilbud

1:1 Sparring tager udgangspunkt i jeres virksomhed og aktuelle udfordringer med prækvalifikation og tilbud. Man kan stirre sig blind på sit materiale eller mangle tid/inspiration til at komme igang og eksterne øjne og ressourcer kan give et skub i den rigtige retning og inspiration til nytænkning af processer og materiale. 

 • Hvordan ’angribes’ udbud – strategisk og praktisk?
 • Opstart med offentlige udbud
 • Hvad skal der lægges vægt på i processen?
 • Hvordan opnås prækvalifikation?
 • Hvordan udfyldes ESPD-besvarelsen korrekt?
 • Overholdelse af formalia
 • Kvalitetssikring af materiale
 • Løbende support

En god løsning hvis I har behov for et boost enten til at prøve at søge på en prækvalifikation eller har udfordringer med at blive prækvalificeret.
1:1 Sparring sætter fokus på at opnå resultater på prækvalifikation og tilbud, og efter en indledende snak aftales hvad der er behov for at gøre.

‘PQ-medarbejder til leje’

Som outsourcing-partner yder PQ-Consult assistance efter behov og supporterer i hele processen fra research, analyse og afdækning af muligheder, den praktiske håndtering og aflevering til tiden. Processen består af en række aktiviteter, som det kan være svært at overskue,
især hvis arbejdsdagen allerede er fyldt op af andre opgaver.

 • Overvågning og research på udbud
 • Prækvalifikation og rammeaftaler
 • Standardmateriale med referencer, CV’er og konceptbeskrivelser
 • Styring gennem processer
 • Skrive tekster til beskrivelser
 • Kvalitetssikring og sparring på færdige tilbud

En god løsning ved spidsbelastninger eller interim ved opsigelse, sygdom og ferie så en kontinuerlig indsats sikres.

Få et tilbud på en løsning der passer til jeres virksomhed med faste dage/timer pr. uge/måned eller ved større projekter.
Eksempel: 10 timer pr. måned i virksomheden, som anvendes til research og håndtering af aktuelle udbud.
Såfremt der ikke er konkrete udbud bruges tiden til at arbejde med materiale, fx referencer og CV’er. 

Fleksibel support

Når I arbejder med udbud vil der uundgåeligt dukke ting op, som man kan blive i tvivl om,
og med et klippekort har I adgang til support, når behovet er der – hjælpen er kun et opkald væk!

 • Spørgsmål vedr. et konkret udbud
 • Hvordan udfyldes ESPD?
 • Hvordan findes udbuddet i EU-Supply eller et andet system?
 • Upload af dokumenter 

Klippekortet er løsningen, hvis I gerne vil have professionel hjælp, men ikke har behov for en stor og dyr supportløsning. 

 • Klippekort m/20 klip (10 timer)         kr. 8.500,-      
 • Klippekort m/40 klip (20 timer)         kr. 15.500,-      

Med klippekort afregnes den forbrugte tid: 1 klip = ½ time.

Hurtig løsning af opgaver

Hverken virksomheder eller opgaver er ens og behovet for support til udbud, prækvalifikation og tilbud kan være vidt forskellige.

PQ-Consult har som mål altid at yde den bedst mulige service – hurtigt og effektivt – og for at sikre dette er det nødvendigt med research på udbud, ordregiver og kunde, gennemgang af udbudsbetingelser og adgang på den elektroniske udbudsplatform (fx Mercell, EU-Supply, Ethics, RIB, Byggeprojekt m.fl.)

Disse ting og den administrative håndtering betyder, at timeprisen bliver lidt højere ved de mindre opgaver, derfor kan det ofte betale sig at pakke opgaverne og få flere ting udført samtidig.

Timepris v/enkeltstående opgaver      kr. 895,- ekskl. moms.

Afdækning af muligheder

Få afdækket om udbud er noget for jer, hvilke udbud findes der inden for jeres område, og hvad skal der til for at deltage i udbud?
PQ-Consult tilbyder en uforpligtende snak samt et overblik over muligheder og udfordringer, fx ved et aktuelt udbud.

 • Hvordan opnås ønskede mål og succes?
 • Hvilket materiale skal bruges?
 • Hvor lang tid skal I regne med at bruge?

Formålet med gratis sparring er at få afklaring på offentlige udbud er relevant at gå igang med, og i givet fald hvordan det gribes an.
Samtidig gives et prisoverslag på håndtering af opgaven v/PQ-Consult.  

12 + 12 =