PQ-Consult tilbyder fleksible løsninger – tilpasset jeres behov!

Udbudsservice 

– få info om aktuelle udbud 

Med UdbudsService.nu modtager I udbud inden for ønsket branche/fagområde for et specifikt geografisk område.
Det sparer tid og ressourcer til selv at holde øje med udbud samt besparelse på omkostninger.

HVORDAN

Kategorier (CPV-koder) aftales, og herefter håndterer PQ-Consult søgeagent og overvågning.
Når der er relevante udbud fremsendes disse pr. mail

UDBUDSSERVICE.NU OMFATTER

 • Udbudsovervågning i relevante kategorier (CPV-koder)
 • Overvågning via Mercell Markedsovervågning
 • Gennemgang og vurdering af daglige resultater
 • Relevante udbud sendes pr. mail med udbudsrapport som PDF

HVEM
UdbudsService.nu tilbydes til mikrovirksomheder og små virksomheder, der gerne vil afdække muligheder med udbud og offentlige kunder.


PRIS

 • Mikrovirksomheder:  Kr. 295,- pr. måned (ekskl. moms)
 • Små virksomheder:   Kr. 595,- pr. måned (ekskl. moms)

UDBUDSSERVICE.NU faktureres forud for 3 måneder ad gangen.
Opsigelse skal ske senest 14 dage inden næste 3 måneders periode starter.
 

 


Hvis I har behov for mere…

 

Udvidet Udbudsservice.nu

– få info om aktuelle udbud og leads samt support

Ønsker I at arbejde målrettet med offentlige udbud og leads?

Hvis I ønsker løbende overblik over udbud og markedsmuligheder, er UDVIDET UDBUDSSERVICE.NU løsningen.
Her får I, udover de relevante udbud, også udbudsmaterialet og har mulighed for sparring.

Hver 2. uge sendes en oversigt over udbud og leads, som er offentlige beslutninger, der på sigt vil generere et indkøb.
Med disse leads er der mulighed for at arbejde
målrettet med salg til det offentlige og mulighed for indflydelse før udbud.

I FÅR: 

 • UDBUDSSERVICE.NU samt
 • Oversigt over udbud og leads hver 2. uge
 • ZIP-fil med udbudsmateriale
 • Sparring på relevante udbud.

HVEM
UDVIDET UDBUDSSERVICE.NU er for små og mellemstore virksomheder, som arbejder målrettet med offentlige kunder og udbud,
og som har behov for løbende overblik 
over markedsmuligheder og support.

PRIS
Kr. 2.495,- pr. måned (ekskl. moms)

UDVIDET UDBUDSSERVICE.NU faktureres forud for 3 måneder ad gangen.
Opsigelse skal ske senest 14 dage inden næste 3 måneders periode starter.

 

‘PQ-medarbejder til leje’

Som outsourcing-partner yder PQ-Consult assistance efter behov og supporterer i hele processen fra research, analyse og afdækning af muligheder, den praktiske håndtering og aflevering til tiden. Processen består af en række aktiviteter, som det kan være svært at overskue,
især hvis arbejdsdagen allerede er fyldt op af andre opgaver.

 • Overvågning og research på udbud
 • Prækvalifikation og rammeaftaler
 • Standardmateriale med referencer, CV’er og konceptbeskrivelser
 • Styring gennem processer
 • Udarbejdelse af tekster til beskrivelser
 • Kvalitetssikring og sparring på færdige tilbud

En god løsning ved spidsbelastninger eller interim ved opsigelse, sygdom og ferie så en kontinuerlig indsats sikres.

Eksempel: 10 timer pr. måned i virksomheden, som anvendes til research, håndtering af aktuelle udbud og udarbejdelse 
af fx referencer og CV’er. 

Få et tilbud på en løsning der passer til jeres virksomhed med faste dage/timer pr. uge/måned eller ved større projekter.

Få succes med jeres prækvalifikationer og tilbud

1:1 Sparring tager udgangspunkt i jeres virksomhed og aktuelle udfordringer med prækvalifikation og tilbud. Man kan stirre sig blind på sit materiale eller mangle tid og inspiration til at komme igang. Eksterne øjne og ressourcer kan give et skub i den rigtige retning og inspiration
til nytænkning af processer og materiale. 

 • Hvordan ’angribes’ udbud – strategisk og praktisk?
 • Opstart med offentlige udbud
 • Hvad skal der lægges vægt på i processen?
 • Hvordan opnås prækvalifikation?
 • Hvordan udfyldes ESPD-besvarelsen korrekt?
 • Overholdelse af formalia
 • Kvalitetssikring af materiale
 • Løbende support

Når tildelingskriteriet er ‘bedste forhold mellem pris og kvalitet’, og der foruden prisen indgår kvalitative underkriterier vedr. fx organisation, samarbejde og kvalitet, er det en god ide at fokusere på sine beskrivelser. 

1:1 Sparring sætter fokus på at opnå resultater på prækvalifikation og tilbud, og efter en indledende snak aftales hvad der er behov for at gøre.
Få et tilbud på en løsning der passer til jeres virksomhed!

Hurtig og professionel løsning af opgaver

Hverken virksomheder eller opgaver er ens og behovet for support til udbud, prækvalifikation og tilbud kan være vidt forskellige.

PQ-Consult har som mål altid at yde den bedst mulige service – hurtigt og effektivt – og for at sikre dette er det nødvendigt med research på udbud, ordregiver og kunde, gennemgang af udbudsbetingelser og adgang på den elektroniske udbudsplatform (fx Mercell, EU-Supply, Ethics, RIB, Byggeprojekt m.fl.)

Disse ting og den administrative håndtering betyder, at timeprisen bliver lidt højere ved de mindre opgaver, derfor kan det ofte betale sig at pakke opgaverne og få flere ting udført samtidig.

Timepris:                                                                 Kr. 895,- ekskl. moms.
Timepris v/10 timer (periode/opgave):              Kr. 750,- ekskl. moms
Timepris v/20 timer (periode/opgave):              Kr. 695,- ekskl. moms
Mere end 20 timer:                                               Indhent tilbud

PQ-pakken:                                                           Kr. 4.995,-
Kom i mål med prækvalifikationen. Pakken omfatter hele processen omkring ansøgning på prækvalifikation.
Gennemgang af udbudsbetingelser, udfyldelse af ESPD, sparring på krav og materiale, tilretning og kvalitetssikring
af referencer samt upload af materiale i udbudssystem.

 

Fleksibel support

Når I arbejder med udbud vil der uundgåeligt dukke ting op, som man kan blive i tvivl om,
og med et klippekort har I adgang til support, når behovet er der – hjælpen er kun et opkald væk!

 • Spørgsmål og support til konkrete udbud
 • Hvordan udfyldes ESPD?
 • Praktisk håndtering i EU-Supply eller andet system
 • Udarbejdelse og upload af dokumenter 

Klippekortet er løsningen, hvis I gerne vil have fleksibel og professionel hjælp, men ikke har behov for en stor og dyr supportløsning. 

 • Klippekort m/10 timer (20 klip)         Kr. 8.500,-      
 • Klippekort m/20 timer (40 klip)         Kr. 15.995,-      

Med klippekort afregnes den forbrugte tid: 1 klip = ½ time.

Afdækning af muligheder

Få afdækket om udbud er noget for jer, hvilke udbud findes der inden for jeres område, og hvad skal der til for at deltage i udbud?
PQ-Consult tilbyder en uforpligtende snak samt et overblik over muligheder og udfordringer, fx ved et aktuelt udbud.

 • Hvordan opnås ønskede mål og succes?
 • Hvilket materiale skal bruges?
 • Hvor lang tid skal I regne med at bruge?
 • Hvad er det vigtigt at fokusere på?

Formålet med gratis sparring er at få afklaring på offentlige udbud er relevant at gå igang med, og i givet fald hvordan det gribes an.
Samtidig gives et prisoverslag på håndtering af opgaven v/PQ-Consult.  

3 + 11 =