RAMMEAFTALER

 Kommunale håndværksydelser udbydes ofte i rammeaftaler – enten med forudgående prækvalifikation eller som offentligt udbud, hvor priser og
tilbud afleveres i første runde.


I rammeaftaler skal man
som leverandør kunne opfylde de stillede krav og være skarp på prisen!

Rammeaftaler anvendes af fx kommuner, boligselskaber og store indkøbsfællesskaber til fastlæggelse af betingelser og priser for indkøb af varer eller ydelser, det kan fx være inden for håndværkerydelser. Kontrakterne indgås typisk for en periode på
2-3 år samt evt. option på 1-2 gange 12 måneder.

Sådan en kontrakt kan derfor gøre en afgørende forskel – både når man vinder den, og når den ikke (gen)vindes. Selvom rammeaftaler i nogle tilfælde er frivillige, og dermed ikke nødvendigvis er ensbetydende med ordrer, så er det med ramme-aftalen i hånden, at I skal skabe det kommende samarbejde med kunden.

Også i rammeaftaler er der formalia, som skal overholdes, og hvis man ikke sætter sig grundigt ind i disse, er der risiko for fodfejl, som kan koste den videre deltagelse i udbudsprocessen. Det er desværre ikke ualmindeligt og skyldes ofte enten manglende erfaring med procedurerne eller for lidt tid i den afsluttende fase til at få læst materialet grundigt igennem.

I en prækvalifikation er udvælgelseskriteriet ofte referencer fra sammenlignelige opgaver. Kvaliteten af de referencer,
som I anvender er derfor afgørende. I ’Undgå de 5 typiske fejl ved referencer’ er der gode råd at hente til jeres referencer.

Vil I søge på en rammeaftale? Så kan PQ-Consult hjælpe jer med processen og udarbejdelse af referencer.

Kontakt PQ-Consult

Vil du høre mere om mulighederne
- så ring eller send en besked: 

 

Risvangen 18 | DK-4100 Ringsted

CVR-nr: 38 15 50 08

Bank: Danske Bank, Torvet 6, 4100 Ringsted