Tilbudsskrivning 

Går I glip af tilbud, som ellers lå ligetil?
Eller bruger I for lang tid på at skrive tilbud?


Tilbudsskrivning er en disciplin for sig,
fordi det handler om at målrette sit tilbud
til kunden. 

Kort sagt at kunne sætte sig i modtagerens sted og forstå krav, ønsker og behov!

Til skriftlige tilbud har de fleste en skabelon, hvor modtager, pris og specifikationer blot udskiftes. Det er nemt og hurtigt, men det overbeviser ikke nødvendigvis kunden om, at I er den rette leverandør, hvis en anden leverandør ‘sælger’ varen eller ydelsen bedre, selvom de ikke nødvendigvis er bedre end jer, men blot ‘rammer’ kunden bedre.

Hvad er vigtigt, når I skriver et tilbud?

Som modtager af et tilbud vil jeg gerne kunne se, at I forstår mig og har sat jer ind i min situation.
Prøv selv at tænke købsoplevelser igennem. Hvornår havde du en god købsoplevelse med en sælger,
der forstod at finde det rigtige til dig og ikke blot præsenterede en tilfældig vare – måske endda den dyreste.

Hvis I bruger en smule ekstra tid på tilbuddet, vil I med stor sandsynlighed konvertere flere tilbud til ordrer.
I byggebranchen er en hitrate på 10% ikke ualmindelig. Det vil sige, at ud af 10 tilbud resulterer kun ét tilbud
i omsætning – og skal i øvrigt dække omkostningerne til de 9 andre tilbud.

Tænk hvis 2 eller 3 tilbud ud af 10 blev til ordrer! Eller endnu flere…

I forbindelse med opgaver i offentligt udbud, eller hvis I skal give tilbud til en privat virksomhed, er det alfa og omega, at I kan skrive et professionelt tilbud samt tilhørende tilbudsbrev. Ved at følge de gængse regler for tilbudsskrivning og følge en struktur, hvor kunden får svar på de spørgsmål, som han har brug for i sin udvælgelse samt ved at fremstå kompetente og professionelle, øges jeres vinderchancer betragteligt.

Det at skrive et tilbud og et tilbudsbrev er en disciplin, som jeg kan hjæIpe jer med at blive bedre til og dermed sikre, at I ikke vælges fra på opgaver hvor I ville være den bedste leverandør. På offentlige udbud er det særdeles vigtigt at følge retningslinjerne, da tilbud kan blive erklæret ’ukonditionsmæssig’ og kasseret, og så er alt arbejde spildt. Det sker hvis formalia ikke overholdes.

Vigtigt at huske I jeres tilbud:

 • Synliggør at kundens behov og udfordringer er forstået
 • Følg en fast og overskuelig struktur – gerne kundens struktur hvis I har modtaget materiale derfra
 • Besvar samtlige de punkter, som kunden vægter
 • Min. et afsnit specifikt til den konkrete opgave/ydelse/leverance.

Hvordan kan jeres tilbud blive bedre?

I et samarbejde med PQ-Consult kommer jeres tilbud til at opfylde dette. Derudover vil jeg sætte mig i  modtagerens sted og udfordre jer på jeres svar, så I ikke alene består, men også øger jeres mulighed for at vinde opgaven radikalt ved at få øjnene op for tilbuddets evt. svagheder.

Når vi sammen har lavet det første tilbud, har I en skabelon til jeres tilbud og et tilbudsbrev, som I kan bruge som tilbudsskabelon fremover. I kan derfor med en overskuelig proces løfte jeres tilbudsskrivning væsentligt ved at opgaven løses grundigt og professionelt én gang. I kan også vælge, at vi fortsætter samarbejdet i en periode, indtil tilbudsskrivningen er kommet helt ind under huden.

Min erfaring kommer jer tilgode

Min baggrund for at hjælpe jer med at skrive tilbudsbreve er +20 års erfaring med offentlige udbud – dels i bygge- og anlægsbranchen og siden 2016 som selvstændig, hvor jeg har hjulpet en lang række virksomheder i forskellige brancher, så jeg ved hvad der virker og har bred generel viden og indsigt i såvel forskellige virksomhedstyper som brancher.

Uanset om vi er i prækvalifikationsfasen eller det efterfølgende tilbud, handler det om at følge udbuddets struktur og matche det bedst muligt. Og ofte er det mangel på struktur og relevans, der gør, at virksomheder bliver valgt fra. Det er rigtig ærgerligt, og derfor har jeg etableret PQ-Consult for netop at sikre virksomheder de opgaver, som de er kvalificeret til.

Ønsker I feedback på jeres tilbud eller info om forbedringsmuligheder, så udfyld formularen nedenfor! 

Som konsulent lægger jeg vægt på:

At analysere og forstå det aktuelle udbud og tilbud 

Forstå kritiske punkter og succeskriterier

Se jeres muligheder og potentialer 

gode råd til jeres tilbud

 

Sørg for

 • At tilbuddet er konkret, forpligtende og specifikt i forhold til det udbudte.

 • At i beskriver konkrete handlinger, som i vil gøre – og ikke hvad i tidligere har gjort.

 • at Jo Mere relevant tilbuddet er,
  des mere sandsynliggøres at i er
  den rette samarbejdspartner.

Forhold, der ofte tillægges betydning 

Opstart

En plan der tager højde for relevante forhold ved opstart og indkøring af processer.
Formål: At synliggøre at leverancen og samarbejdet kommer godt fra start.

Afhjælpning af fejl og mangler

Jeres procedurer for hvordan I undgår og afhjælper  fejl og mangler.

Formål: At synliggøre at evt. fejl og problem-stillinger afhjælpes
og løses hurtigt.

Instruktion og uddannelse af medarbejdere

Jeres plan for instruktion af medarbejdere i lokale forhold samt krav til løsning af opgaven.

Formål: At synliggøre at I har ressourcerne og medarbejdere med de rette kompetencer, som får den relevante  oplæring.

Planlagt og ikke-planlagt fravær

Jeres plan for et kvalificeret beredskab og håndtering af
såvel planlagt som
ikke-planlagt fravær.

Formål: At synliggøre leveringssikkerheden.

Fastholdelse af medarbejdere og kompetencer

Jeres plan for at kontrakten udføres med de tildelte medarbejdere, så disse ikke udskiftes undervejs.

Formål: At synliggøre at det etablerede samarbejde fastholdes under hele leverancen.

Kvalitet, miljø og arbejdsmiljø

Jeres plan for at

sikre, at den ønskede

kvalitet leveres, og

hvordan I arbejder

med miljø og

arbejdsmiljø.


Formål:

At synliggøre at

kunden får sin

leverance i rette 

kvalitet og at

gældende lovgivning

overholdes.

Kontakt PQ-Consult

Vil du høre mere om mulighederne
- så ring eller send en besked: 

 

Risvangen 18 | DK-4100 Ringsted

CVR-nr: 38 15 50 08

Bank: Danske Bank, Torvet 6, 4100 Ringsted