DATAPOLITIK

Sådan indsamles, opbevares og behandles personoplysninger

GENERELT OM PERSONDATA, INDSAMLING OG FORMÅL

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af
personoplysninger er følgende
:

– Varetagelse af kundeforholdet

– Afregning via faktura (Economics)

– Retsgrundlaget for vores behandling af dine
   personoplysninger

– Opfyldelse af aftaler og kontrakter med kunder

– Modtagere eller kategorier af modtagere  One.com,
   der hoster vores IT-løsning.

Personoplysninger stammer fra:

– Kundeoplysninger

– CVR.dk

UDGIVER OG DATAANSVARLIG

PQ-Consult
Risvangen 18
4100 Ringsted

CVR-nr. 38 15 50 08

Tlf. 60 65 02 67

E-mail: info@pq-consult.dk

Opbevaring af personoplysninger

Personoplysninger opbevares i 2 år efter at forholdet ophører.
Enkelte oplysninger opbevares i op til 5 år i henhold til bogføringslovens regler om opbevaring af regnskabsmateriale.

Kundens rettigheder

Efter databeskyttelsesforordningen findes en række rettigheder i forhold til vores behandling af personoplysninger. Kunder, som ønsker at gøre brug af sine rettigheder skal kontakte PQ-Consult på ovenstående kontaktoplysninger.

Ret til at se oplysninger og berigtigelse

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.

Datatilsynets kontaktoplysninger findes på www.datatilsynet.dk

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på  www.datatilsynet.dk

Kontakt PQ-Consult

Vil du høre mere om mulighederne
- så ring eller send en besked: 

 

Risvangen 18 | DK-4100 Ringsted

CVR-nr: 38 15 50 08

Bank: Danske Bank, Torvet 6, 4100 Ringsted