PQ-Consult tilbyder fleksible løsninger – tilpasset jeres behov!

Hurtig og professionel løsning af prækvalifikation og tilbud

PQ-Consult har altid som mål at yde den bedst mulige service tilpasset den enkelte virksomhed, og alle opgaver udføres med det klare mål
om at opnå det bedst mulige resultat for kunden. PQ-Consult arbejder ikke efter ‘no cure no pay’ modellen, da der i alle opgaver lægges et
reelt stykke arbejde. Det udarbejdede materiale kan efterfølgende frit anvendes i eget regi.

15 min. gratis opstartsrådgivning
Har I overvejelser eller udfordringer omkring udbud, som I gerne vil ha’ sparring på, er I velkommen til at ringe på 60 65 02 67
eller skrive til info@pq-consult.dk Det er gratis og uforpligtende, og I kan herefter tage stilling til, om I vil videre med udbuddet.

Screenings-pakke
Har I et konkret udbud, som I gerne vil have gennemgået og vurderet, tilbyder PQ-Consult en screeningspakke ift. mindstekrav, krav til
materiale og jeres muligheder. I får en telefonisk opfølgning og et beslutningsgrundlag for, om I skal fortsætte eller evt. droppe udbuddet.
Pris: Kr. 1.495,- ekskl. moms. Såfremt arbejdet resulterer i en efterfølgende opgave modregnes beløbet på fakturaen.

PQ-pakken – Prækvalifikation fra start til slut
PQ-pakken omfatter hele prækvalifikationsprocessen inkl. løbende sparring, gennemgang af udbuddet, udfyldelse af ESPD,
kvalitetssikring af referencer, upload af materiale i udbudssystem samt sparring på krav og materiale gennem hele processen.
PQ-Pakken sikrer jer den tid, som I har behov for, til en fast pris!

V/kontraktsum < kr. 50 mio.              :        Kr.   7.495,-
V/kontraktsum kr. 50 – 100 mio.       :        Kr.   9.995,-
Kontraktsum > 100 mio.                     :        Kr. 14.995,-

Timepriser
Konsulenttime: Kr. 950,- ekskl. moms.
Opgaver:            Indhent tilbud

Ydelser omfatter altid grundig research af det aktuelle udbud og afdækning af jeres forretningsmæssige muligheder.

Få succes med jeres prækvalifikationer og tilbud

1:1 Sparring tager udgangspunkt i jeres virksomhed og aktuelle udfordringer med prækvalifikation og tilbud. Man kan stirre sig blind på sit materiale eller mangle tid og inspiration til at komme igang. Eksterne øjne og ressourcer kan give et skub i den rigtige retning og inspiration
til nytænkning af processer og materiale. 

 • Hvordan ’angribes’ udbud – strategisk og praktisk?
 • Opstart med offentlige udbud
 • Hvad skal der lægges vægt på i processen?
 • Hvordan opnås prækvalifikation?
 • Hvordan udfyldes ESPD-besvarelsen korrekt?
 • Overholdelse af formalia
 • Kvalitetssikring af materiale
 • Løbende support

Når tildelingskriteriet er ‘bedste forhold mellem pris og kvalitet’, og der foruden prisen indgår kvalitative underkriterier vedr. fx organisation, samarbejde og kvalitet, er det en god ide at fokusere på sine beskrivelser. 

1:1 Sparring sætter fokus på at opnå resultater på prækvalifikation og tilbud, og efter en indledende snak aftales hvad der er behov for at gøre.
Få et tilbud på en løsning der passer til jeres virksomhed!

‘PQ-medarbejder til leje’

Som outsourcing-partner yder PQ-Consult assistance efter behov og supporterer i hele processen fra research, analyse og afdækning af muligheder, den praktiske håndtering og aflevering til tiden. Processen består af en række aktiviteter, som det kan være svært at overskue,
især hvis arbejdsdagen allerede er fyldt op af andre opgaver.

 • Overvågning og research på udbud
 • Prækvalifikation og rammeaftaler
 • Standardmateriale med referencer, CV’er og konceptbeskrivelser
 • Styring gennem processer
 • Udarbejdelse af tekster til beskrivelser
 • Kvalitetssikring og sparring på færdige tilbud

En god løsning ved spidsbelastninger eller interim ved opsigelse, sygdom og ferie så en kontinuerlig indsats sikres.

Eksempel: 10 timer pr. måned i virksomheden, som anvendes til research, håndtering af aktuelle udbud og udarbejdelse 
af fx referencer og CV’er. 

Få et tilbud på en løsning der passer til jeres virksomhed med faste dage/timer pr. uge/måned eller ved større projekter.

Fleksibel support med klippekort

Når I arbejder med udbud vil der uundgåeligt dukke ting op, som man kan blive i tvivl om,
og med et klippekort har I adgang til support, når behovet er der – hjælpen er kun et opkald væk!

 • Spørgsmål og support til konkrete udbud
 • Udfyldelse af ESPD
 • Praktisk håndtering i EU-Supply eller andet udbudssystem
 • Udarbejdelse og upload af dokumenter til prækvalifikation og tilbud 

Klippekortet er løsningen, hvis I gerne vil have fleksibel og professionel hjælp til løsning af opgaver, når der er behov for det. 

 • Klippekort m/10 timer (20 klip)         Kr. 8.500,-      
 • Klippekort m/20 timer (40 klip)         Kr. 15.995,-      

Med klippekort afregnes den forbrugte tid: 1 klip = ½ time.
Klippekort faktureres forud og er gældende i 2 år.

Udbudsservice 

– få info om aktuelle udbud 

PQ-Consult følger med i offentlige udbud og tilbyder målrettet overvågning på udbud for virksomheder, der ikke selv har tid og ressourcer til dette.

Med UdbudsService.nu bliver I informeret om relevante udbud inden for relevante brancher/fag samt geografisk område – og slipper for alle de irrelevante udbud, som typisk følger med de automatiserede udbudsovervågningsløsninger. 

Ydelsen tilpasses aktuelle ønsker og behov. 

Afdækning af muligheder

Få afdækket om udbud er noget for jer, hvilke udbud findes der inden for jeres område, og hvad skal der til for at deltage i udbud?
PQ-Consult tilbyder en uforpligtende snak samt et overblik over muligheder og udfordringer, fx ved et aktuelt udbud.

 • Hvordan opnås ønskede mål og succes?
 • Hvilket materiale skal bruges?
 • Hvor lang tid skal I regne med at bruge?
 • Hvad er det vigtigt at fokusere på?

Formålet med gratis sparring er at få afklaring på offentlige udbud er relevant at gå igang med, og i givet fald hvordan det gribes an.
Samtidig gives et prisoverslag på håndtering af opgaven v/PQ-Consult.  

4 + 5 =