DYNAMISKE INDKØBSSYSTEMER

Med optagelse i et Dynamisk Indkøbssystem kan man blive leverandør til dette offentlige, fx på håndværkerydelser.
At systemet er ’dynamisk’ betyder at man kan optages i
hele løbetiden og løbende inviteres til at afgive tilbud. 

Et Dynamisk Indkøbssystem har til formål at holde udbud og konkurrence åben for alle potentielle godkendte ansøgere og fortløbende udbyde til forhåndsgodkendte bydende, der kan vælge at afgive bud.

Optagelse i Dynamiske indkøbssystemer. 

Ansøgere optages ved at angive de efterspurgte oplysninger, der er angivet i udbudsmaterialet. Selv om en ansøgning ikke godkendes første gang kan der søges igen med revideret ansøgning. 

Efter optagelse i systemet vil man som godkendt ansøger blive inviteret til at afgive tilbud på udbud.

 

Krav til optagelse

– Opfyldelse af egnethedskriterier
– Krav til økonomisk kapacitet
– Krav til faglig kapacitet (referencer)

Z

Kontakt PQ-Consult

Vil du høre mere om mulighederne
- så ring eller send en besked: 

 

Risvangen 18 | DK-4100 Ringsted

CVR-nr: 38 15 50 08

Bank: Danske Bank, Torvet 6, 4100 Ringsted