Økonomisk mest fordelagtige tilbud, hvor det ikke kun handler om prisen, vinder mere og mere frem.
Det betyder, at der også skal fokuseres på kommunikation i tilbud, fordi formidlingen af tilbuddet, proces og
løsningsforslag også har indflydelse i udvælgelsesprocessen.
Tips og tricks til at udarbejdelse af gode tilbud:
 Udarbejd gode standarder
 Spejl udbuddet i sprog og terminologi
 Besvar det som der spørges om
 Kom med konkrete løsningsforslag
 Undgå for meget ‘fagnørderi’
 Følg udbuddets struktur og opdeling
 Skriv i et læsevenligt og interessant layout
 Overhold formalia

Vær specifik og konkret!