PQ-Consult var nomineret til Vækstfabrikkernes Iværksætterpris 2018 på baggrund af:

• Ideen om at hjælpe små og mellemstore virksomheder med ansøgning og tilbud til offentlige
udbud og prækvalifikationer samt sikre at virksomheder finder relevante udbud.

• Ambitionen er at digitalisere dele af processerne, så kundernes forretningsomfang kan øges.