NEM-ESPD

ESPD-dokumentet anvendes i.f.m. prækvalifikation og tilbud, men når der er travlhed og deadline nærmer sig,
kan det være svært at finde tid til at fokusere på denne administrative opgave.

ESPD – ’Det fælles europæiske udbudsdokument’  fungerer som en egenerklæring
og et foreløbigt bevis for, at virksomheden:

  • ikke er omfattet af udelukkelsesgrunde
  • opfylder opstillede minimumskrav til egnethed
  • opfylder evt. fastsatte udvælgelseskriterier

Forudsætningen for kontraktindgåelse er, at virksomheden kan fremlægge dokumentation for ovennævnte.

Fra d. 19. april 2018 vil det udelukkende være den elektroniske version af ESPD-dokumentet der anvendes.

Vælg NEM-ESPD og få udfyldt dit ESPD-dokument nemt og hurtigt!

Se også NEM-PQ og NEM-TILBUD

 

Kontakt via nedenstående formular: