Struktur på processen


Struktur og overblik = Succes       

Med en telefon der afbryder, igangværende arbejder, arbejdsledelse, administrative opgaver osv.,
kan det være svært at finde den fornødne tid til at holde fokus på aktuelle udbud,
prækvalifikationsmateriale, ESPD-dokumenter og deadlines.

Ved at overlade denne opgave til PQ-Consult elimineres nogle forstyrrende elementer,
så der frigives tid til at fokusere på andre ting – det kan blive en rigtig god investering.

Struktur på processen er en integreret del af ydelserne hos PQ-Consult og handler fx om

  • Strategi for opgaven
  • Hvad skal der udføres
  • Hvem gør hvad
  • Fastlæggelse af deadlines

Har I behov for struktur på processen?

 

Vil du vide mere? Så udfyld formularen: